HOTLINE: 0983509185
FPT và vũ khí mang tên Văn hóa doanh nghiệp

FPT và vũ khí mang tên Văn hóa doanh nghiệp

Nhiều người ấn tượng với FPT không phải do lĩnh vực đang hoạt động mà do... Xem thêm
Văn hóa của FPT như rượu nếp thơm nồng

Văn hóa của FPT như rượu nếp thơm nồng

Nếu so sánh văn hóa và tinh thần FPT với men rượu nếp thơm nồng, thì những... Xem thêm
Hotline: 0983509185